Accessibilitat

Aquest lloc web ha estat implementat perquè totes les persones, independentment que tinguin una discapacitat o accedeixin al web des de qualsevol navegador, puguin navegar per les pàgines sense trobar-hi dificultats d'accés.

A la URL http://www.domini.barcelona/ s’han considerat les mesures següents per permetre a l'usuari accedir a tots els continguts i les funcionalitats amb més facilitat:

· Multinavegador: Les pàgines tenen una visualització correcta en diferents navegadors utilitzats per a l'anàlisi (Mozilla, Internet Explorer, Safari, Chrome).
· Navegació coherent: S'assegura la consistència en el lloc web, fent que la navegació sigui coherent a totes les pàgines i oferint una experiència d'usuari gratificant..
· Distraccions: S'eviten interferències com el contingut que fa pampallugues, el centelleig exagerat, l'àudio que comença automàticament i el contingut en moviment.
· Focus visible: És visible el focus quan es navega amb teclat per les pàgines.
· Estructura: s’han utilitzat encapçalaments i llistes per marcar els diversos continguts i permetre una navegació correcta per part d’usuaris de lectors de pantalla.
· Llenguatge: El llenguatge és simple i adequat al públic objectiu.
· Informació basada en el color: Tota informació que es transmet a través del color sempre és comprensible sense l'ús d’aquest recurs.
· Títols de pàgina: Els títols de les pàgines esmenten correctament el portal i la secció on es troba l’usuari.
· Idioma de les pàgines: S’ha marcat adequadament l’idioma de les diverses pàgines i els canvis d’idioma en els textos.

El desenvolupament del web http://www.domini.barcelona/ s’ha basat en la consideració de les Pautes d'accessibilitat al contingut al web 2.0 (WCAG 2.0), en el nivell doble A, establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web).

Per a més informació sobre l’accessibilitat web i per configurar les opcions d’accessibilitat dels diferents navegadors adreceu-vos al web http://accessibilitat.bcn.cat/ca, on trobareu informació i recursos sobre accessibilitat.

L'Ajuntament de Barcelona es compromet a continuar treballant perquè es redueixin al màxim les diverses barreres d'accessibilitat que actualment estan per resoldre en aquest lloc web.

Si detecteu dificultats d'accés als continguts del web, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a través del correu accessibilitat@bcn.cat.

Comparteix aquest contingut