Avís legal

Aquest avís té com a objecte establir les Condicions que regulen l’accés i l’ús de la pàgina del domini.barcelona (en endavant, el domini).

La Fundació puntCAT gestiona aquest domini en el marc d’una relació de serveis establerta amb l’Ajuntament de Barcelona. L’Ajuntament és el titular de la gestió del domini, i la Fundació el prestador de serveis escollit per l’Ajuntament per dur a terme les tasques de gestió i comercialització del domini. La gestió i manteniment d’aquest web correspon a la Fundació.

L’accés i ús d’aquesta pàgina impliquen la submissió i acceptació de les condicions que es detallen seguidament.

El contingut d’aquesta pàgina podrà ser modificat en qualsevol moment per part del seu titular, sense necessitat de cap comunicació prèvia.

La Fundació no es fa responsable dels continguts als que apuntin els links que es puguin oferir des d’aquesta pàgina i que no es corresponguin a dominis titularitat de la Fundació.

Els anunciants i patrocinadors amb els que la Fundació pugui establir relacions comercials són els responsables tant del compliment de les lleis com dels continguts del material que difonguin i publiquin mitjançant la pàgina de la Fundació.

Propietat intel·lectual i industrial
Aquesta web i tots els continguts, incloent-hi textos, imatges, àudios, vídeos, dissenys, així com qualsevol altre material susceptible de protecció, són titularitat o bé de l’Ajuntament o bé de la Fundació. Tots aquells continguts dels quals la Fundació o l’Ajuntament no en siguin els titulars, seran inclosos a la pàgina únicament després d’haver obtingut el consentiment corresponent dels seus legítims titulars.

En aquest darrer cas, es reflectirà l’autoria de manera que pugui identificar-se l’origen de la titularitat.

Responsabilitat sobre contingut i ús
L’usuari es compromet a fer un ús correcte de tots els continguts i serveis de la web i no modificarà ni danyarà, de cap manera, les dades, els programes o els documents de la web, ni hi introduirà cap mena de dispositiu lògic o seqüència de caràcters que pugui afectar el sistema informàtic de la web, inclosos els mitjans de protecció i de seguretat.

La Fundació no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis provocats per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions d’aquest sistema electrònic.

La Fundació es reserva el dret d’efectuar, sense avís previ, els canvis que consideri oportuns a la web, i de suspendre’n temporalment l’accés per introduir-hi millores o per fer-ne el manteniment.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels canals de comunicació de qualsevol mena que tant l’Ajuntament com la Fundació ofereixin en aquesta pàgina, i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal. Entre d’altres, però no exclusivament: difondre continguts o propaganda de cap mena, insults, opinions que puguin ser qualificats com a delictes contra l’honor

La Fundació eliminarà totes aquelles manifestacions que no respectin l’esmentat en el paràgraf anterior.

Política de privacitat
L’Ajuntament és el responsable de les dades que es tractin obtingudes a partir dels mitjans de contacte. La Fundació és l’encarregat del tractament de les vostres dades.

Només recollim les teves dades quan és necessari i només les que són indispensables, i, sempre que ho fem, t’informem adequadament de la recollida, i dels teus drets.

Pots consultar la nostra política de privacitat quan vulguis.

Limitació de la responsabilitat
La Fundació no assumeix cap responsabilitat derivada, o que se’n pogués derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d’aquesta pàgina web.

Política de galetes
També tens a la teva disposició la nostra política de galetes, especificant les que utilitza aquest lloc web.