.barcelona als barris

El programa formatiu del .barcelona als barris era una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació .cat que tenia com a objectiu principal impulsar projectes digitals als barris per fomentar la cooperació dels i les joves amb entitats, grups socials i comerços del barri. Els barris que inicialment hi van participar formaven part del Pla de barris de Barcelona, un programa amb accions transversals en educació, activació econòmica, habitatge, urbanisme, drets socials i cultura que s’implementen en col·laboració amb els veïns i veïnes als barris amb més dificultats socioeconòmiques: en barris de l’eix Besòs i barris de muntanya i de l’eix litoral.

En l’edició del 2017-2018 els projectes es van centrar en l’organització d’un conjunt de tallers formatius digitals per a joves d’entre 12 i 25 anys que participaven en algun grup de dinamització juvenil arrelat al barri o entitats amb vessant social que feien un retorn social al barri on s’adscrivien.

Com es posaven en marxa els projectes?

Els joves es posaven d’acord amb una entitat, grup o comerç del seu barri per desenvolupar-los un projecte digital, que tenia com a base un domini .barcelona. El projecte responia a una necessitat real al territori i s’havia de desenvolupar utilitzant programari lliure amb llicència Creative Commons.

Quins projectes es van desenvolupar?

Es van posar en marxa tres projectes:

El JO+VE, un projecte social de base comunitària que treballava la promoció de l’oci saludable del joves de La Verneda i La Pau. 

Pelukitas, un grup de joves de la Trinitat Vella que buscava combatre estereotips de gènere i crear un espai de xarxa i reflexió entre els joves del barri a través de materials audiovisuals. 

Nocyberbullying era el projecte d’un grup de joves del barri del Besòs i el Maresme per combatre el ciberassetjament i donar suport i eines als joves que n’eren víctimes

Altres projectes

  • Elmeuclubesportiu .barcelona

    Elmeuclubesportiu .barcelona

    Elmeuclubesportiu.barcelona és un projecte per digitalitzar amb un web professional els clubs o les entitats esportives...

  • elmeucomerç .barcelona

    elmeucomerç .barcelona

    “El meu comerç .barcelona” era un projecte que tenia l’objectiu de digitalitzar els comerços dels barris de Barcelona....