.barcelona als barris

El programa formatiu del .barcelona als barris és una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació .cat que té com a objectiu principal impulsar projectes digitals als barris que fomentin la cooperació dels i les joves amb entitats, grups socials i comerços del barri. Els barris que hi participen inicialment formen part del Pla de barris de Barcelona, un programa amb accions transversals en educació, activació econòmica, habitatge, urbanisme, drets socials i cultura que s’implementen en col·laboració amb els veïns i veïnes als barris amb més dificultats socioeconòmiques: en barris de l’eix Besòs i barris de muntanya i de l’eix litoral.

En l’edició del 2017-2018 els projectes es van centrar en l’organització d’un conjunt de tallers formatius digitals per a joves d’entre 12 i 25 anys que participaven en algun grup de dinamització juvenil arrelat al barri o entitats amb vessant social que feien un retorn social al barri on s’adscrivien.

Com es posen en marxa els projectes?

Els joves es posen d’acord amb una entitat, grup o comerç del seu barri per desenvolupar-los un projecte digital, que té com a base un domini .barcelona. El projecte respon a una necessitat real al territori i s’ha de desenvolupar utilitzant programari lliure amb llicència Creative Commons.

Quins projectes s’han desenvolupat?

Fins ara, s’han posat en marxa tres projectes:

El JO+VE, un projecte social de base comunitària que treballa la promoció de l’oci saludable del joves de La Verneda i La Pau. jovesverneda.barcelona

Pelukitas, un grup de joves de la Trinitat Vella que busca trencar amb estereotips de gènere i crear un espai de xarxa i reflexió entre els joves del barri a través de materials audiovisuals. peluquitas.barcelona

Nocyberbullying, és el projecte d’un grup de joves del barri del Besòs i el Maresme per combatre el ciber assetjament i donar suport i eines als joves que en són víctimes. nocyberbullying.barcelona

Altres projectes