Notícies

“Barcelona accelera” en l’aposta per les empreses emergents innovadores

La nova iniciativa “Barcelona accelera” invertirà fins a deu milions d’euros en sis fons de capital de risc privat amb la intenció d’impulsar les empreses emergents innovadores de la ciutat i preservar la competitivitat de l’ecosistema emprenedor i digital. Les societats d’inversió seleccionades hauran d’invertir, com a mínim, el triple de l’import concedit i s’hauran de comprometre a destinar una quantitat equivalent a empreses liderades per dones.

Se’n poden beneficiar les empreses de l’àrea metropolitana de Barcelona que formin part dels sectors estratègics definits al Barcelona Green Deal, l’agenda econòmica de Barcelona.

Es tracta dels sectors amb més capacitat de generar valor afegit, crear ocupació de qualitat i situar la marca de ciutat en un context global: economia digital, indústries creatives, economia verda, indústria 4.0, salut i bio, esport i tecnologia de l’esport, alimentació i tecnologia dels aliments i economia blava.

Aquesta mesura s’emmarca en l’estratègia per reactivar i fer créixer l’economia de la ciutat, fer front als efectes de la covid-19 i reforçar Barcelona com a capital digital del sud d’Europa.