#sompuntbarcelona

Barcelona amb Ucraïna

Davant la invasió d’Ucraïna per la Federació Russa i l’emergència social que això ha generat, s’ha preparat la ciutat per acollir les persones refugiades i garantir els seus drets. El web ciutatrefugi.barcelona inclou tota la informació per a les persones que volen col·laborar i per a les persones refugiades.

Aquest web .barcelona s’anirà actualitzant per donar resposta a l’emergència social derivada del conflicte d’Ucraïna.

S’hi podran trobar, per exemple, recursos per a les persones refugiades que arribin a la ciutat. També es facilitarà informació a la ciutadania que vulgui col·laborar o oferir suport a la població afectada pel conflicte. 

El projecte “Barcelona, ciutat refugi” es va posar en marxa el setembre del 2015 per preparar la ciutat per acollir i assistir les persones refugiades, proveir-les dels serveis necessaris i garantir-los els drets, i per exigir als estats que compleixin les normes més elementals del dret humanitari. 

Més informació: ciutatrefugi.barcelona