Recursos

Certificat SSL: què és i per què l’has de tenir

El certificat SSL és un protocol de comunicació que garanteix la transmissió segura de les dades a internet mitjançant l’encriptació de dades.

Sense aquest certificat no es podria establir una connexió segura entre el servidor i l’usuari, i les dades quedarien exposades. Això implica dades tan sensibles com usuaris, contrasenyes o dades bancàries.

Com pots saber si un web té certificat SSL?

La manera més senzilla de saber ràpidament si un web té el certificat SSL és fixar-se en la URL que apareix al navegador. Si comença amb https://, la s final ens indica que aquest web té el certificat SSL i, per tant, és un web segur. Si, en canvi, comença amb http://, sense la s final, aquest web no té certificat SSL i, per tant, les dades que es transmetin a través d’aquest web podrien ser intervingudes per tercers i podrien ser utilitzades de manera indeguda.

També hi ha eines, com ssl.cat o sslchecker, que ens indiquen si un web té el certificat SSL i, per tant, és segur. Aquest tipus d’eines són molt recomanables sobretot per verificar URL que no coneixem o que poden ser sospitoses d’anar a parar a webs amb programari maliciós o que puguin estar infectades amb algun virus.

Com pots aconseguir el certificat SSL per al teu web?

Per instal·lar un certificat SSL al teu web, el més recomanable és fer-ho a través del teu registrador. Molts registradors ofereixen certificats gratuïts amb l’obtenció del domini. Has de saber que, tant si són certificats gratuïts com de pagament, tots compleixen la funció de garantir la seguretat del teu web. En tot cas, la diferència entre un certificat gratuït i un de pagament són les prestacions addicionals o la usabilitat.

Si veus que el teu registrador ofereix diverses opcions, el millor és contactar-hi i que t’orientin per triar el que més s’adapti a les teves necessitats.