Recursos

Coneixes els drets i deures que tens a l’hora de registrar un domini?

Quan registrem un domini, signem un contracte amb un registrador. Sovint els contractes són feixucs de llegir, i moltes vegades acceptem sense saber del tot a què donem el consentiment. Aquests acords es basen en els termes i condicions d’ICANN, però també són  importants les lleis i reglamentacions del país on registrem el domini.

En primer lloc i el que tenim més clar és que, com a titular amb llicència d’un nom de domini, tenim dret a fer servir aquest nom en exclusiva durant un període estipulat de temps. Normalment els períodes van des d’un any fins a deu anys. Com més temps registrem el domini, més econòmic serà el preu anual.

A part d’això, quan registrem el domini tenim uns deures. El primer és proporcionar les nostres dades de manera correcta i fiable i que aquestes dades no perjudiquin tercers. Això inclou el nom complet i les adreces postal i electrònica, informació que s’ha d’anar actualitzant quan el registrador ens la demani.

Alhora tenim un dret molt important de cara als registradors: han de custodiar les nostres dades de manera segura perquè no es facin servir fraudulentament. Això sí, sempre que les autoritats les demanin, les haurem de proporcionar. Un registre de domini no funciona gaire diferent d’un altre contracte. Hi ha els acords entre el registrador i el registrant, però per sobre de tot hi ha la legislació vigent de cada territori on es contracta aquest domini. Per tant, és important saber on està ubicat el nostre registrador per saber quines lleis regulen el nostre contracte de domini. Per exemple, si tenim una disputa sobre l’ús del nom del domini, seran els tribunals del país del registrador els que decidiran.