Recursos

Per què en diuen adreça quan volen dir domini?

Quan decidim crear un web, sigui personal o de negoci, hem de tenir en compte diverses qüestions. Igual que quan muntem una empresa física, necessitem un nom, una oficina i una adreça on ubicar-la. Això, traduït en llenguatge tecnològic, té els seus propis conceptes. Tots són coneguts, però mai és sobrer aclarir què és què.

Domini

Fent el símil amb l’empresa física, el domini seria l’adreça postal. És el nom del teu web, que els usuaris hauran d’escriure al navegador quan et cerquin. Ha de ser el més clar i senzill possible, idealment amb el nom de la teva empresa o iniciativa, i amb una extensió coneguda i que ajudi a identificar el teu negoci. L’extensió és el que va després del punt. Per veure-ho més clar, un exemple d’adreça pot ser www.latevaempresa.barcelona.

El domini .barcelona accepta una llista bastant extensa de caràcters especials.Això què vol dir? Que pots fer servir caràcters com les lletres accentuades, la ç o la ñ a l’hora de crear el teu domini. Per tant, si la teva empresa conté un d’aquests caràcters, és millor que el posis perquè et reconeguin més fàcilment.

Pensar un nom per al teu domini .barcelona pot arribar a ser una tasca complicada, en vam parlar en un dels nostres articles. Potser et pot ajudar!

Allotjament

Quan parlem d’allotjament o hosting, volem dir on desem tota la informació del nostre lloc web. Seria com la nostra oficina. Un cop tenim el nom creat, ens fa falta llogar un espai on posar tot el material.

El hosting és el servidor on allotjarem tota la informació del nostre lloc web; per tant, necessitem triar bé qui serà el nostre proveïdor. Hi ha molta oferta amb molta varietat de preus, però val més que ens fixem que estigui preparat pel que fa a seguretat contra atacs per internet i que faci còpies de seguretat de manera regular. La informació del lloc web és molt valuosa. També és important tenir un bon servei tècnic per quan hi hagi algun problema que calgui solucionar, que acostuma a ser més sovint del que ens pensem!

L’adreça IP

Tots els webs tenen adreça IP, però moltes vegades ni tan sols la veiem. És un conjunt de números únic i irrepetible que serveix per identificar el nostre servidor. Continuant amb el símil del nostre negoci físic, serien les coordenades del GPS per arribar-hi. Normalment al navegador entrem el nom del carrer (domini) i no les coordenades, que són molt més complicades de recordar. Però el que realment entén el navegador és aquesta adreça IP concreta.