Recursos

Dominis i subdominis, què són i en què es diferencien

En l’argot de la xarxa hi ha conceptes que són molt similars i poden portar a confusió a l’hora de definir-los. Dos d’ells són domini i subdomini. Quines són les seves definicions i on els situem?

El domini ja sabem què és: és el nom amb què ens coneixen a la xarxa, un nom fàcil de recordar i més fàcil d’escriure que està associat a una adreça IP física d’internet on tenim allotjada la nostra pàgina. Un subdomini és, senzillament, un domini que forma part d’un domini més gran.

Contràriament al que es pugui pensar, un subdomini no és una subsecció del domini que ja tenim. Per exemple, si el nom de domini és domini.barcelona, el subdomini no seria domini.barcelona/actualitat. Això seria una pàgina dins el mateix domini. Un subdomini seria una cosa com faqs.domini.barcelona.

Un subdomini és un nou lloc web independent però sense la necessitat de crear un altre nom de domini, que pot tenir les seves pròpies subseccions i funciona de manera autònoma.

Per què cal crear un subdomini?

Crear un subdomini té diversos avantatges. La primera és que es poden organitzar diferents seccions totalment a part del contingut del web penjat al domini principal. Aquesta és la funció principal d’un subdomini: separar les diferents seccions d’un lloc web i organitzar els continguts de manera efectiva.

Una altra raó és evitar carregar d’informació el domini principal. En la pràctica és un altre domini amb les seves imatges, extensions i pàgines pròpies. Així doncs, anirà més ràpid a l’hora navegar.

Finalment, un avantatge a destacar és que no hauràs de pagar un altre domini, sinó que molts registradors inclouen subdominis il·limitats pel mateix preu del domini.

I com creo un subdomini?

Primer de tot pensa el nom que li vulguis posar. Com més curt i descriptiu, millor. Per exemple, si és per allotjar una botiga electrònica, el millor és que l’anomenis botiga.domini.barcelona, així els usuaris  identificaran de seguida on són.

Crear un subdomini no és complicat. Al panell de control habilitat pel registrador del teu domini has de tenir una opció relativament senzilla que et permet crear-lo. De totes maneres, no dubtis a consultar-ho al seu departament tècnic, per poder gaudir així dels avantatges de tenir un subdomini en el teu .barcelona.