Recursos

Eines d’automatització: simplificar la difusió de continguts per a petits negocis

En l’actualitat, la difusió de continguts és un aspecte fonamental per a tots els negocis, grans i petits. No obstant això, per a les petites empreses, l’administració de les tasques de difusió de continguts pot ser un repte, ja que sovint manquen de recursos i temps per gestionar-ho de manera efectiva. És aquí on les eines d’automatització tenen un paper essencial. Aquestes eines ofereixen solucions simplificades per automatitzar diverses tasques i optimitzar la difusió dels continguts. 

Algunes eines que podem fer servir són les següents:

  • IFTTT (If This, Then That) és una eina popular que combina plans gratuïts i de pagament i que permet als usuaris crear automatitzacions basades en una estructura de “si passa A, generem B”. Amb IFTTT, els petits negocis poden integrar les seves plataformes de xarxes socials i altres serveis en línia perquè s’activin automàticament quan es produeixen certes accions. Per exemple, si es publica un nou article al blog de l’empresa, IFTTT pot compartir-lo de manera automàtica a les xarxes socials.
  • Make és una eina gratuïta similar a IFTTT, que també combina plans gratuïts i de pagament, però amb més flexibilitat i personalització. Permet als usuaris crear fluxos de treball personalitzats que s’activin segons diversos desencadenants i accions. Amb Make, els petits negocis poden automatitzar tasques com l’enviament de correus electrònics de benvinguda als nous subscriptors o l’actualització automàtica de continguts en diverses plataformes.
  • Zapier és una altra eina d’automatització popular que combina plans de pagament i gratuïts. Connecta diverses aplicacions i serveis per a la transferència automàtica de dades. Per als petits negocis, Zapier ofereix la possibilitat d’automatitzar tasques com l’enviament de missatges de resposta automàtica als clients, la sincronització de dades entre eines de gestió de projectes i el seguiment automàtic de clients potencials.
  • Microsoft Power Automate (abans conegut com a Microsoft Flow) és una eina d’automatització de pagament integrada en l’ecosistema de Microsoft. Amb Power Automate, els petits negocis poden connectar i automatitzar diverses aplicacions i serveis de Microsoft, com ara SharePoint, Teams, Outlook i molts més. Això permet la creació de fluxos de treball personalitzats per simplificar tasques com l’aprovació de documents, la programació de reunions i l’enviament de notificacions.
  • Leadsbridge és una eina especialitzada en la integració i sincronització de dades entre diverses plataformes de màrqueting que combina plans gratuïts i de pagament. Per als petits negocis, Leadsbridge ofereix funcionalitats com la recopilació automàtica de dades de clients potencials des de formularis web i la sincronització amb eines de gestió de relacions amb els clients (CRM) o plataformes de correu electrònic. Això ajuda els petits negocis a automatitzar el procés de captació de clients i mantenir una base de dades actualitzada de manera eficient.

Els avantatges principals que ofereixen aquestes eines d’automatització són els següents:

  • Estalvi de temps: les tasques de difusió de continguts solen ser repetitives i consumeixen molt de temps. Amb les eines d’automatització, els petits negocis poden programar i automatitzar aquestes tasques, i això els permet dedicar més temps a altres aspectes del negoci.
  • Coherència i consistència: amb l’automatització, es garanteix que els continguts es publiquen de manera consistent i en el moment adequat. Això ajuda a mantenir una presència en línia activa i cohesionada.
  • Ampliació de l’abast: permeten als petits negocis difondre els continguts en diverses plataformes i xarxes socials de manera simultània. Això augmenta l’abast i la visibilitat dels seus missatges i ajuda a captar nous públics.
  • Personalització: tot i l’automatització, aquestes eines permeten als petits negocis personalitzar els missatges i adaptar-los a diferents plataformes i públics específics. Això ajuda a crear una experiència més personal i rellevant per als clients.
  • Integració amb altres eines: les eines d’automatització es poden integrar en altres eines i plataformes de gestió, com ara analítiques web, CRM i plataformes de correu electrònic. Això permet una gestió més eficient i un seguiment exhaustiu de les activitats de difusió de continguts.

En resum, les eines d’automatització com IFTTT, Make, Zapier, Microsoft Power Automate o Leadsbridge, entre d’altres, ofereixen als petits negocis una manera eficient i simplificada de difondre els continguts. Amb l’automatització, els negocis poden estalviar temps, mantenir una presència en línia consistent i arribar a un públic més ampli. Això, a la llarga, pot ajudar-los a millorar la visibilitat, captar nous clients i fer créixer el negoci en l’entorn digital cada vegada més competitiu d’avui dia.