.barcelona / #sompuntbarcelona

El domini .barcelona al Congrés d’ICANN 78

Del 21 al 26 d’octubre, la ciutat d’Hamburg va ser l’amfitriona del 78è Congrés de la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), un esdeveniment clau en el món de la governança d’internet.

La representació del .barcelona en aquest fòrum mundial és significativa, ja que posa de manifest el compromís de la ciutat amb la governança d’internet i la participació activa en les decisions que afecten l’arquitectura digital mundial. A través de la participació a la ICANN 78, des del .barcelona reafirmem la nostra determinació de ser una part fonamental de les converses que configuren el futur d’internet.

Durant el congrés, representants del domini .barcelona van participar en sessions de treball, fòrums de debat i reunions amb altres actors clau de la comunitat d’internet. A través d’aquestes interaccions, els representants dels diversos dominis van poder compartir els èxits i reptes experimentats fins ara, així com les perspectives sobre el paper dels dominis de ciutat en la configuració de l’ecosistema digital.

D’altra banda, la presència del domini .barcelona va oferir l’oportunitat d’establir col·laboracions amb altres ciutats i regions que podrien estar considerant l’adopció de dominis de ciutat com a eina per a la projecció digital. La ciutat de Barcelona, a través del seu domini exclusiu, pot convertir-se en un model i una font d’inspiració per a d’altres ciutats que busquen consolidar la presència digital.

Un dels temes principals que es van tractar al congrés va ser la directiva europea sobre la seguretat de les xarxes i la informació, l’NIS2, una qüestió realment important, ja que destaca com la Unió Europea regula i com les seves normatives poden influir en una institució internacional com la ICANN, amb repercussions en un mercat global i milers d’organitzacions a tot el món.

Tot i que encara hi ha molts dubtes sobre com afectarà la Directiva NIS2 els dominis, creiem que la col·laboració en aquesta àrea és essencial per garantir la seguretat a internet i que congressos com aquest són clau per establir unes pautes d’acció.Finalment, també vam poder celebrar el nomenament de Nacho Amadoz com a vicepresident del Grup de Treball de la Comunitat de Noms Genèrics (GNSO), una de les principals organitzacions que formen part de la ICANN. Nacho Amadoz, director corporatiu de la Fundació .cat (entitat que gestiona els dominis .barcelona i .cat), compatibilitza aquest càrrec nou amb el de president del geoTLD.group.