.barcelona / #sompuntbarcelona

L’energia a Barcelona és energia.barcelona

Les ciutats són responsables del 70% de les emissions de CO2 que es generen al món i són especialment vulnerables als efectes del canvi climàtic. Però de la mateixa manera que són una part del problema, es fa evident que també són imprescindibles en la solució.

Barcelona consumeix 13.222 GWh/any, dels quals només prop de 1.229 GWh es produeixen amb energies renovables. És una xifra que cal fer augmentar significativament, i per aquest motiu la ciutat treballa per construir el seu propi model energètic, basat en el subministrament d’energia 100% renovable, amb zero emissions i accessible a tothom de manera democràtica.

Continua així la seva llarga tradició en la lluita contra el canvi climàtic, i des del 2002 ha anat desenvolupant diverses actuacions de planificació amb l’objectiu de reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, augmentar la generació d’energia renovable i local, millorar l’eficiència energètica i adaptar-se als impactes esperats. 

Al web energia.barcelona hi trobareu totes les dades, i també hi podeu consultar quins són els vostres drets energètics i accedir a documents, consells i guies per a la millora i l’estalvi energètic.

Panells solars a la façana de la Fàbrica del Sol de Barcelona.