Notícies

Més dones al sector tecnològic, menys bretxa digital de gènere

En marxa una nova mesura de govern de l’Ajuntament de Barcelona que actualitza l’estratègia municipal per combatre la bretxa digital de gènere i promoure l’equitat en les TIC. En total són una cinquantena d’accions per incrementar la presència de les dones en el mercat tecnològic, impulsar la formació digital i promoure les carreres científiques entre les nenes.

Amb un pressupost de dos milions d’euros i un full de ruta a tres anys vista, la nova mesura de govern per a l’equitat de gènere en els entorns tecnològics dona un nou impuls a la promoció de les dones en l’àmbit digital i potencia la perspectiva feminista en la construcció d’una societat cada cop més tecnificada.

Assolir la igualtat en l’àmbit tecnològic és fonamental per construir una societat més justa, que garanteixi les mateixes oportunitats a les dones i les nenes a l’hora de dedicar-se professionalment a una carrera científica o tecnològica. Aquesta reivindicació també forma part de la lluita feminista, i enguany, per la campanya del 8 de març, adopta la iconografia d’una onada col·lectiva i combativa.

Situació de les dones en el sector de les TIC

Tot i que Barcelona és pionera i capdavantera en l’àmbit tecnològic, calen més accions per consolidar un model de ciutat més paritari i equitatiu en creació, disseny i producció de tecnologia. Actualment les dones només ocupen el 26% dels llocs de treball vinculats al sector de les TIC, i només el 8,6% de posicions tècniques.

La baixa presència de les dones en el mercat laboral digital en reforça encara més la discriminació i la invisibilització en l’àmbit tecnològic i científic i els en dificulta l’accés.

Quatre línies estratègiques per combatre la bretxa digital

La nova mesura de govern s’articula en quatre grans objectius i 51 accions específiques:

  1. Facilitar l’accés laboral de les dones al sector de les TIC: inclou la creació de programes de formació digital i de llocs de treball, com el pla de capacitació BCNFem Tech, destinat a incorporar al mercat laboral una cinquantena de dones en situació vulnerable com a professionals de la programació i el desenvolupament de webs.
  2. Donar suport a les dones del sector TIC: és necessari visibilitzar i reconèixer la contribució de les dones al desenvolupament de les indústries tecnològiques, a més de fomentar-ne la participació en les polítiques públiques. En aquest sentit, la mesura recull la creació d’una xarxa de dones BCNFem Tech i l’impuls de projectes de dones tecnòlogues emprenedores.
  3. Més contractació pública de dones: es preveu la incorporació de clàusules de gènere als contractes amb proveïdors del sector tecnològic, a més de la creació d’un equip intern de dones tecnòlogues que potenciï la formació digital de les treballadores municipals.
  4. Nenes científiques i tecnòlogues: fomentar les carreres científiques i tecnològiques entre les més petites és fonamental per assegurar l’equitat en la societat digital del futur. Per garantir aquesta equitat, el full de ruta inclou una iniciativa de Steam per a nenes de primària en col·laboració amb el Mobile World Congress i acords amb universitats per incrementar la presència de dones en els estudis tecnològics.