Recursos

Metaetiquetes: què són i com s’utilitzen

Les metaetiquetes, també conegudes com a metadades, són fragments de codi HTML que proporcionen informació sobre el contingut d’una pàgina web als motors de cerca i altres serveis en línia. Utilitzar-les de manera efectiva és crucial en el treball SEO d’un lloc web per millorar el posicionament en els resultats dels motors de cerca.

Hi ha diverses metaetiquetes importants que cal tenir en compte:

1.  Metaetiqueta de títol (title): aquesta és una de les metaetiquetes més essencials. Especifica el títol de la pàgina i és el text que apareix a la barra de títol del navegador. Cal assegurar-se que sigui atractiu, que contingui paraules clau rellevants i que no excedeixi els límits recomanats pel motor de cerca.

2.  Metaetiqueta de descripció (description): proporciona una breu descripció del contingut de la pàgina. És el fragment de text que apareix sota el títol en els resultats de cerca. Una descripció ben elaborada i informativa pot augmentar la taxa de clics.

3.  Metaetiqueta d’URL canònica (canonical): s’utilitza per indicar quina és la pàgina principal quan n’hi ha diverses de similars. Això ajuda a jerarquitzar i prioritzar la pàgina assenyalada com a canonical. Cal tenir en compte que, en aquest cas, la metaetiqueta es posa a la pàgina secundària per indicar quina és la principal.

4.  Metaetiqueta d’indexació/no indexació (robots): amb aquesta metaetiqueta es pot indicar als motors de cerca si volem indexar una pàgina o no. A vegades, es pot utilitzar per evitar que determinades pàgines es mostrin als resultats de cerca.

5.  Metaetiqueta descriptiva d’imatges (alt): té l’objectiu d’explicar el que mostra una imatge. A més de ser un element que ajuda al posicionament, és important també per facilitar la usabilitat del lloc a persones amb problemes de visió que utilitzen lectors de pantalla que inclouen aquests textos.

Per utilitzar eficaçment les metaetiquetes per millorar el posicionament en els motors de cerca, cal assegurar-se que estiguin alineades amb el contingut de la pàgina i que incloguin paraules clau rellevants. És important mantenir una estructura coherent i evitar l’ús excessiu de paraules clau, ja que els motors de cerca poden penalitzar aquesta pràctica. Finalment, és recomanable revisar i actualitzar les metaetiquetes regularment per adaptar-se als canvis en les tendències de cerca i als algoritmes dels motors de cerca.