Notícies

Participa en la recollida d’iniciatives ciutadanes en defensa dels drets digitals

Barcelona es proposa reforçar el coneixement ciutadà en la nova realitat digital i, juntament amb Xnet i el Grup Ciutadà sobre Polítiques Digitals (GCPD) llança una crida per recollir iniciatives engegades per la societat civil barcelonina en la defensa dels drets digitals.

Volem que aquest ecosistema ciutadà sigui motor de canvis i que marqui el camí de la participació de Barcelona en la Coalició internacional de les Ciutats pels Drets Digitals.

Les ciutats són els seus habitants

Mitjançant aquest projecte, l’Ajuntament de Barcelona, Xnet i el GCPD faran un mapatge per donar visibilitat a tot el que està fent la ciutadania en l’àmbit de la defensa i la promoció dels drets digitals.

La informació recollida es retornarà a través d’un repositori web obert.

El procés finalitzarà amb una presentació pública per donar a conèixer les iniciatives a la ciutadania i per crear sinergies entre els diversos grups i persones actives implicades. Aquest acte permetrà que aquest ecosistema sigui conegut i puguin servir d’exemple i inspiració a d’altres organitzacions cíviques. A l’acte es faran públiques totes les iniciatives i es destacaran entre cinc i deu en particular.

El recull total d’iniciatives també es presentarà a la resta de la xarxa Cities for Digital Rights  a fi que esdevingui una referència per a altres ciutats i s’estableixin col·laboracions.

Ecosistema Ciutadà pels Drets Digitals

Si ets una persona, grup, entitat o empresa activa en l’àmbit dels drets digitals, pots ser part de l’Ecosistema Ciutadà pels Drets Digitals de Barcelona participant en aquesta recollida d’iniciatives.

Només cal enviar fins a un màxim de tres iniciatives ja fetes a Barcelona o des de Barcelona que ajudin a entendre o desenvolupar un o més dels àmbits següents*:

  1. Accés universal i igualitari a Internet – Neutralitat de la xarxa.
  2. Privacitat digital i protecció de dades.
  3. Ètica dels algoritmes.
  4. Democràcia electrònica i governança distribuïda digital.
  5. Accés al coneixement i la informació per protocols digitals oberts. El digital com a forma d’accés i expansió dels drets fonamentals.

Com hi pots participar?

Participa omplint el següent formulari.

La convocatòria està oberta del 19 de gener al 21 de març del 2021.

* No es tindran en compte les iniciatives amb finalitat d’emprenedoria o sobre emprenedoria en línia, no perquè no siguin importants sinó per poder limitar el marc del projecte. Ara bé, si la iniciativa és d’una empresa i serveix als drets digitals o implica el digital per a l’expansió dels drets, s’inclourà al recull.