#sompuntbarcelona

Què en saps de la ZBE Rondes de Barcelona?

Des de l’any 2020 els vehicles més contaminants no poden accedir a la zona de baixes emissions de l’àmbit de les rondes de Barcelona (ZBE Rondes de Barcelona), una àrea de més de 95 km2 on es restringeix la circulació dels vehicles més contaminants amb l’objectiu de protegir l’atmosfera, la salut de les persones i el medi ambient.

Aquesta àrea engloba tot el terme municipal de Barcelona (excepte la Zona Franca i el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes), el municipi de l’Hospitalet de Llobregat i una part dels municipis de Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Adrià de Besòs.

Per estar al dia de tota la informació referent a la ZBE Rondes de Barcelona, es pot consultar el web del projecte, zbe.barcelona, que utilitza el domini de ciutat per donar a conèixer tots els detalls i les novetats d’aquest programa. Per exemple, quins vehicles es veuen afectats per la restricció, conèixer la normativa, sol·licitar autoritzacions diàries de circulació per als vehicles més contaminants i informar-se sobre les actuacions que s’estan duent a terme en matèria de mobilitat sostenible.

Reducció dels desplaçaments dels vehicles més contaminants

Des de l’anunci de la posada en marxa de la zona de baixes emissions, s’ha produït una renovació dels vehicles més contaminants i que no són aptes per obtenir el distintiu ambiental de la DGT. En tres anys els desplaçaments dels cotxes i de les motos més contaminants s’han reduït: 550.000 desplaçaments menys.

D’altra banda, entre la primera meitat del 2020 i el febrer del 2021, el volum de vehicles que circulaven sense etiqueta ambiental de la DGT per la ZBE Rondes de Barcelona va passar d’un 9 o 10% a un 3,5 o 4,5%.

Moratòria per a furgonetes, camions i autobusos que es reemplacin

La circulació de vehicles sense etiqueta de la DGT, camions i autocars petits (N2, N3 i M2) afectats per la fi de la moratòria del 31 de desembre està actualment permesa, sempre que els propietaris signin una declaració responsable de voluntat de compra d’un vehicle nou. Aquesta declaració comporta el compromís de fer el canvi de vehicle abans del 30 de juny de 2022. Amb la finalització de les moratòries, s’espera que el nombre de vehicles que circulin sense etiqueta ambiental de la DGT per la ZBE Rondes de Barcelona s’acabi de reduir a menys de l’1%.

Durant l’any en curs podran continuar circulant sense restriccions per la ZBE Rondes de Barcelona, de dilluns a divendres feiners, de 7.00 a 20.00 hores, els vehicles amb els distintius següents:

• Etiqueta groga (B)

• Etiqueta verda (C)

• Etiqueta eco (eco)

• Etiqueta 0 (zero emissions)