#sompuntbarcelona

Què en saps de la ZBE Rondes de Barcelona?

A partir de l’any 2020 els vehicles més contaminants no podran accedir a la zona de baixes emissions de l’àmbit de les rondes de Barcelona (ZBE Rondes de Barcelona).

La zona de baixes emissions de l’àmbit de les rondes de Barcelona (ZBE Rondes de Barcelona) és un àrea de més de 95 km2 on es restringeix la circulació dels vehicles més contaminants amb l’objectiu de protegir l’atmosfera, la salut de les persones i el medi ambient.

Aquesta àrea engloba tot el terme municipal de Barcelona (excepte la Zona Franca i el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes), el municipi de l’Hospitalet de Llobregat i part dels municipis de Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Adrià de Besòs.

Per estar al dia de tota la informació referent a la ZBE Rondes de Barcelona pots consultar el web del projecte zbe.barcelona on trobaràs quins vehicles es veuen afectats per la restricció, quina zona inclou i en quin moment s’aplicarà.