#sompuntbarcelona

Rehabilitar és estalviar!

Ara és el moment de rehabilitar casa teva gràcies als fons europeus Next Generation, uns ajuts per reduir el consum energètic i estalviar en la factura, alhora que es millora el confort i el valor de l’immoble. Els únics requisits són ser propietari d’un habitatge i destinar els fons a la millora energètica de l’habitatge per fer-lo més sostenible.

Al web rehabilitaresestalviar.barcelona hi trobaràs tota la informació de les quatre línies d’ajudes que et poden cobrir fins al 80% de la inversió:

  • Rehabilitació de l’edifici: ajuts destinats a actuacions en els elements comuns dels edificis, tant plurifamiliars com familiars, que aconsegueixin reduir com a mínim un 30% el consum d’energia primària no renovable i un 25% la demanda de calefacció i refrigeració. 
  • Rehabilitació de l’habitatge: subvencions per a persones propietàries que volen millorar l’eficiència energètica del domicili amb actuacions com la renovació de finestres, l’aïllament de la façana o el canvi dels sistemes de climatització, entre d’altres.
  • Elaboració del llibre de l’edifici i projectes: ajuts per a les comunitats de propietaris d’edificis construïts abans del 2000 que vulguin tenir un estudi tècnic amb instruccions d’ús i de manteniment per allargar la vida útil de l’edifici i evitar-ne la degradació, també inclou el desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral d’edificis.
  • Rehabilitació dels barris: subvencions per fer obres conjuntes de rehabilitació amb criteris d’eficiència energètica en edificis inclosos en l’àmbit del Pla de barris.

A més, a través d’aquest domini web .barcelona podràs contactar amb l’Oficina de Rehabilitació Municipal per sol·licitar els ajuts o informar-te’n.

Rehabilitar un habitatge energèticament permet, de mitjana, estalviar 620 euros l’any en la factura de la llum, reduir l’emissió de CO2 en 811 kg per habitatge rehabilitat i millorar-ne el confort i el benestar.