Notícies

Primera reunió anual de l’ICANN70

L’ICANN70 Community Virtual Forum és la primera reunió anual de les tres que cada any manté l’entitat que regula les dues infraestructures tècniques bàsiques de la xarxa: els dominis i les adreces IP que permeten trobar els continguts que s’allotgen a internet.

Aquesta reunió és la quarta que es fa en format virtual, tenint en compte la impossibilitat de reunir un nombre tan gran de representants de governs, associacions i indústria.

Aquesta primera reunió de l’any serveix per planejar els esforços que duran a terme els diversos grups de treball durant la resta de l’any. Enguany aquests grups de treball se centraran a desenvolupar mecanismes que permetin contactar els titulars de dominis sense comprometre’n la privacitat i millorar l’eficiència del treball en remot de l’ICANN. El grup que ha estat analitzant l’impacte dels nous dominis a internet ja ha entregat el seu informe, i es comença a plantejar com s’ha d’obrir la porta a nous dominis.

Durant la reunió s’han tractat extensament dos temes que afecten directament els usuaris d’internet, sobretot a Europa: els delictes que es cometen per internet fent servir els noms de domini i el nou marc legal europeu de dret d’internet.

Delictes amb noms de domini

Els darrers anys s’ha vist un gran increment de la comissió de delictes a internet, especialment els que fan servir els noms de domini per enganyar els usuaris mostrant-los pàgines que semblen oficials o fent servir adreces de correu per enviar missatges fraudulents.

Els registres d’internet són un element clau per identificar el funcionament d’aquests delictes, i treballem en iniciatives tècniques i normatives que ens permetran donar més seguretat als nostres usuaris.

Nou marc legal europeu

La Comissió Europea ha elaborat un conjunt de normes noves que suposaran més protecció dels usuaris i consumidors europeus a internet i que establiran obligacions més estrictes a totes les empreses que operen a internet, sobretot a les grans plataformes com Google o Facebook.

Tot i que l’aprovació d’aquestes normes no es preveu fins a principis del 2023, les estem estudiant i estem fent comentaris als representants de la Unió Europea per millorar els aspectes que es refereixen als usuaris dels noms de domini.

Assemblea general GeoTLD

El grup de GeoTLD, del qual el .barcelona és membre, és una associació que representa els interessos dels dominis geogràfics, culturals i lingüístics, i els seus representants treballen per donar un paper més rellevant a internet a les comunitats que representen.

El tema principal de l’assemblea va ser precisament aquest nou marc legal europeu d’internet. El nostre objectiu com a representant de la comunitat .barcelona dins dels òrgans de govern d’internet és oferir als ciutadans i usuaris d’internet que representem la possibilitat d’expressar-se i de posar de manifest les seves preocupacions.

En aquesta assemblea anual també es va aprofitar per presentar el redisseny de la nova web, geotld.group, que incorpora una secció col·laborativa de notícies a càrrec de tots els seus membres. També va destacar la presentació d’un nou vídeo pensat per difondre internacionalment què és i els principals avantatges del dominis geogràfics.