.barcelona

Suma’t al domini .barcelona

Sabies que Barcelona té el seu propi domini? El .barcelona és un domini d’internet que ajuda a millorar el posicionament en els resultats d’una cerca mitjançant la coincidència amb paraules clau, identifica una marca, negoci o projecte amb els valors de la ciutat i genera la identitat de la comunitat digital de Barcelona. Qualsevol persona, marca o empresa que vulgui presentar-se al món a través de la seva relació amb Barcelona pot registrar-ne un.

El .barcelona és un domini que té les mateixes característiques que qualsevol altra extensió de domini genèrica, com .es, .com o .cat, i està focalitzat en l’àmbit geogràfic de l’àrea metropolitana de Barcelona. Si tens una empresa o un projecte amb presència a Barcelona o que té relació amb la ciutat, el .barcelona és el teu domini. Els continguts dels dominis poden ser de qualsevol sector, com ara innovació, disseny, arquitectura, tecnologia, gastronomia, cultura, turisme, etc., i en l’idioma que es vulgui.

A més de tenir els mateixos beneficis i atributs que altres extensions de domini, el .barcelona accepta tots els caràcters de les llengües catalana i castellana, és la manera més directa de vincular un projecte amb la marca Barcelona i el nom sencer de la ciutat al domini en garanteix el reconeixement inequívoc a tot arreu.

Altres avantatges de tenir aquest domini són el contacte directe amb el servei d’atenció a l’usuari, la identificació dels projectes amb una marca reconeguda mundialment i la possibilitat de sortir als cercadors més ràpidament, ja que indica clarament la ubicació i expressa la proximitat dels projectes locals, incidint en l’origen proper.

El .barcelona va ser el primer domini llançat a l’Estat que feia referència a una ciutat, i forma part del grup de ciutats capdavanteres al món que també tenen un domini d’internet propi, com .nyc, .tokyo o .london, entre d’altres.

Més informació