#sompuntbarcelona

Superilla.barcelona: un model de ciutat per a una nova Barcelona

Superilla Barcelona està transformant la ciutat en un espai on les persones són la prioritat. Una ciutat amb voreres més amples, més vegetació i més espais per trobar-se i jugar, i amb carrers que potencien el comerç de proximitat i que prioritzen moure’s en bicicleta i amb transport públic. Al web superilla.barcelona trobaràs tota la informació sobre com preparem la ciutat per al 2030, on el futur ja és present.

Amb aquest nou model, a l’avantguarda de les grans transformacions urbanes del món, es vol assolir el següent:

  • Recuperar i ampliar l’espai públic: guanyant un milió de metres quadrats d’espai per a les persones; fent de la ciutat un entorn més verd i saludable, amb menys soroll i contaminació; pacificant el trànsit i protegint les escoles.
  • Transformar la ciutat per al benestar de tothom: on la gent gran i els infants siguin els protagonistes dels carrers i places.
  • Prioritzar el transport públic: per tenir menys contaminació i tenir una ciutat més i millor connectada.
  • Defensar l’economia de proximitat: per protegir els comerços de tota la vida i alhora regenerar els teixits industrials, i convertir-los així en un pol d’atracció de talent i innovació.
  • Tenir més verd: guanyant més de 40 noves hectàrees de vegetació per fer que un de cada tres carrers de la ciutat sigui verd.

A més, a superilla.barcelona podràs conèixer quins són els principals projectes que ja comencen a ser una realitat, com la transformació de Via Laietana o la Rambla o el programa “Protegim les escoles”, entre altres.