Notícies

Torna la Smart City Week, centrada en la inclusió digital

Del 9 al 15 de novembre tindrà lloc la tercera edició de la Smart City Week, amb el lema “Reconnectem Barcelona: ciutat, societat i tecnologia”. Organitzat conjuntament amb la Fundació Municipal Bit Habitat, el programa inclou més de trenta activitats gratuïtes en línia per reflexionar sobre la inclusió digital a la ciutat, una prioritat per contribuir a millorar la situació de les persones per a les quals la tecnologia encara és una barrera.

Aquesta edició amplia la mirada per obrir el debat a la ciutadania i analitzar les oportunitats que ofereixen els avenços tecnològics per aconseguir ciutats més sostenibles, justes i inclusives.

Entre les activitats hi haurà conferències, debats, tallers, exposicions, cinema documental i iniciatives per a famílies en tres itineraris que constitueixen el fil argumental del programa:

  • La ciutat que veiem: està associada a activitats relacionades amb l’accés a la tecnologia, els espais connectats i l’explicació de l’espai urbà.
  • La ciutat que no veiem: és la de les infraestructures que possibiliten interaccions digitals i que s’associa a activitats relacionades amb l’explicació de la ciutat digital i la capacitació.
  • La ciutat que imaginem: és la ciutat del futur i presenta activitats relacionades amb l’ecosistema innovador i de projecció de futur.

A més, BIT Habitat, el centre d’innovació urbana ubicat a Ca l’Alier, inaugurarà una exposició sobre la bretxa digital. Amb el nom “Una visió analògica de la desigualtat digital”, la mostra pretén aprofundir en la cursa cap a la digitalització total.