.barcelona / #sompuntbarcelona

Un any de transformació i compromís amb la comunitat digital de la ciutat

L’any 2023 ha marcat una etapa crucial per al domini .barcelona, amb una presència destacada en esdeveniments clau de la ciutat. La participació activa en els congressos digitals més rellevants, com l’E-Show, BizBarcelona i WordCamp, ha consolidat el compromís amb el món digital local.

Un dels projectes més significatius impulsats per .barcelona ha estat la digitalització dels clubs i entitats esportius de la ciutat amb el projecte elmeuclubesportiu.barcelona. Aquesta iniciativa ha contribuït a reduir la bretxa digital del sector, així com a donar a conèixer l’existència del domini i els seus valors i beneficis associats.

La col·laboració amb altres dominis com .cat, .gal i .eus va prendre protagonisme en una jornada de treball el 8 de juny. Aquesta trobada va servir per compartir plans i perspectives, establir sinergies i explorar les tendències futures a internet.

A escala internacional, .barcelona ha compartit el seu projecte de digitalització local amb el GeoTLD Group a la trobada anual a Colònia, i ha contribuït així a estratègies comunes sobre la directiva NIS2 i el comàrqueting.

La presència en el Congrés d’ICANN 78 a Hamburg va reforçar el paper de .barcelona en la governança d’internet, i va demostrar el compromís de la ciutat amb les decisions que configuren l’arquitectura digital mundial.

A finals d’any, la presentació de la nova imatge del domini .barcelona marca una reorientació estratègica per consolidar-lo com el referent indispensable per a projectes relacionats amb la ciutat.

El 2024 s’inicia amb una forta determinació per continuar construint notorietat i reputació, amb col·laboracions amb registradors, accions de comàrqueting i presència destacada en esdeveniments rellevants. El .barcelona s’erigeix com el domini fonamental per impulsar la ciutat cap al futur digital.