Recursos

Web3: què és i quins usos té?

En els últims anys hem presenciat un ràpid desenvolupament tecnològic que ha revolucionat la manera com interactuem i compartim informació a través d’internet. Una de les noves tendències emergents és el concepte de Web3, una evolució del web actual que introdueix un nou paradigma basat en la descentralització.

El Web3, o web descentralitzat, busca superar les limitacions del web actual, conegut com Web2. Mentre que el Web2 es basa en una arquitectura centralitzada on les dades i el control resten principalment en mans d’empreses i organitzacions, el Web3 té l’objectiu de descentralitzar aquesta infraestructura i donar el control als usuaris mitjançant l’ús de tecnologies com la cadena de blocs i altres sistemes de registre distribuït.

L’estructura del Web3 està pensada per tenir usos com els següents:

1. Identitat digital. Amb el Web3, els usuaris poden tenir més control sobre la seva identitat digital. Mitjançant sistemes criptogràfics, cada individu pot tenir un identificador únic i verificar les seves dades sense dependre d’una autoritat central. Això pot millorar la privacitat i la seguretat en línia, i també prevenir el frau i la suplantació d’identitat.

2. Mercats descentralitzats. Amb l’arribada del Web3 sorgeixen mercats descentralitzats que permeten als usuaris intercanviar béns i serveis sense la necessitat d’un intermediari central. Aquests mercats funcionen mitjançant contractes intel·ligents, que són acords programables que s’executen automàticament quan es compleixen les condicions establertes. 

3. Internet de les coses (IoT). El Web3 també pot tenir un impacte significatiu en el camp de la internet de les coses. Amb la infraestructura descentralitzada, els dispositius connectats poden comunicar-se directament entre ells sense dependre de servidors centrals. Això pot millorar la seguretat i la privacitat de les dades generades pels dispositius IoT, ja que es redueix la vulnerabilitat davant els atacs centrals i es minimitza la dependència de les empreses proveïdores de serveis.

4. Finances descentralitzades (DeFi). Una de les aplicacions més destacades del Web3 és el desenvolupament de plataformes de DeFi. Aquests protocols financers descentralitzats permeten realitzar transaccions, préstecs i altres operacions financeres sense la necessitat d’intermediaris tradicionals, com bancs o institucions financeres. 

5. Governança descentralitzada. Una altra àrea d’aplicació important del Web3 és la governança descentralitzada. Amb l’ús de la cadena de blocs i els sistemes de votació descentralitzats, és possible fomentar la participació ciutadana per a la presa de decisions col·lectives.

Amb l’adopció creixent de tecnologies com la cadena de blocs i altres sistemes de registre distribuït, és probable que el Web3 continuï expandint-se i obrint noves oportunitats per a la col·laboració, la seguretat i la participació de tots els usuaris d’internet.